هوشمند سازی بیمارستان ها EFE

شرکت ایمن صنعت نفیس آویژه با همکاری شرکت EFE راه حل های هوشمند سازی بیمارستان ها را ارایه میکند.

اعم موارد خدمات به شرح ذیل میباشد:

  • مشاوره در ارتباط با ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادت در بیمارستانها
  • مشاوره ، طراحی و اجرای  سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
  • شارژ سیلندر اطفاء حریق در بیمارستانها
  • مشاوره و طراحی و اجرای سیستمها دوربینIP  و سیستمهای کنترل تردد
  • مشاوره طراحی و ساخت اتاق سرور، دیتا و پاور
  • مشاوره ،تامین و راه اندازی سیستم برق اظطراری ، UPS و ژنراتور
  • مشاوره و تأمین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
  • تأمین ملزومات پزشکی و بهداشتی مصرفی
  • سرویس و نگهداری دوره ای تجهیزات مزبور