هتل‌های کوچک اغلب تنها به سیستم‌های اعلام حریق مجهز هستند. در این هتل‌ها آتش توسط سیستم اعلام حریق شناسایی شده و توسط خاموش‌کننده‌های دستی خاموش می‌شود. اندازه کوچک این هتل‌ها فرار سریع را برای ساکنان آن مقدور می‌سازد و به همین دلیل سیستم هشدار آتش‌نشانی حفاظت این ساختمان‌ها را تضمین می‌کند.

 

 

 

برای هتل‌های بزرگتر استفاده از سیستم خاموش‌کننده آتش، علاوه‌بر سیستم اعلام حریق اجباری است. در بیشتر موارد از یک سیستم اسپرینکلر استفاده می‌شود.

با این‌حال با توجه به مزایای فراوانی که سیستم‌های واترمیست نسبت به اسپرینکلر دارند، این سیستم‌ها نیز به‌طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.