اعلام حریق

به مجموعه قطعات الکترونیکی که فرآیند تشخیص و اعلام حریق را انجام میدهند سیستم اعلام حریق میگویند.

اجزا سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق شامل مواردزیر میباشد:
حسگر ها ، سامانه های مرکزی ، خروجی ها ، سیم کشی ها ، مونیتورینگ

حسگر ها یا سنسور های اعلام حریق

حسگر یا سنسور های اعلام حریق وظیفه تشخیص حریق را بر عهده دارند، این حسگر ها دارای انواع مختلفی هستند که میتوانید توضییهات و مشخصات آن ها را در صفحه حسگر ها و سنسور های اعلام حریق مشاهده نمایید.

سامانه مرکزی اعلام حریق

سامانه مرکزی اعلام حریق داده ها را از سنسور های اعلام حریق جمع آوری کرده و با توجه به تنظیمات سامانه مرکزی اعلام حریق نسبت به اعلام حریق سنسور ها با توجه به تنظیمات سامانه مرکزی اعلام حریق عکس العمل های لازم را نشان میدهد.

خروجی های سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق با توجه به سیاست های محل مورد استفاده میتواند شامل خروجی های مختلفی از جمله: آژیر اعلام حریق ، تماس با آتش نشانی ، فعال کردن کنترل پنل اطفا حریق ، روشن کردن تابلو های خروج اضطراری و … باشد.

انواع سیستم های اعلام حریق

سیستم اعلام حریق دارای سه نوع متداول زیر میباشند:
سیستم اعلام حریق متعارف
سیستم اعلام حریق وایرلس یا بیسیم
سیستم اعلام حریق آدرس پذیر