خاموش کردن:

راهکار مقابله با آتش‌سوزی نفت یا سوخت‌های آلی (بنزین، دیزل، نفت سفید)، استفاده از خاموش‌کننده‌های فوم است. برای جلوگیری از آتش‌سوزی این مایعات نیز از مخازن استفاده می‌شود.

برای مثال، اگر یک مخزن نفت با سقف متحرک داشته باشیم سیستم تشخیص‌دهنده یا خاموش‌کننده آتش باید به قسمتی که مایع با هوا (اکسیژن) در تماس است تمرکز داشته باشد. در این مثال، راه حل صحیح استفاده از یک سیستم خاموش‌کننده نصب شده روی لبه‌ی مخزن به همراه کابل آشکارساز گرمای خطی می‌باشد.

 

 

 

 

اگر مخزن دارای سقف ثابت باشد باید با اسپری کردن خاموش‌کننده فوم به داخل مخزن، آتش‌سوزی را مهار کرد. زیرا کف خاموش‌کننده سبک‌تر از روغن است و در روی روغن قرار می‌گیرد. بنابراین یک پوشش در مقابل اکسیژن ایجاد شده و آتش خاموش می‌شود. علاوه‌بر حفاظت از مخازن، دستگاه‌های خاموش‌کننده باید برای جایگاه‌های سوخت نیز استفاده شوند.

 

 

 

خنک‌کننده:

علاوه بر سیستم خاموش‌کننده مخزن، مخازن باید از بیرون سرد شوند. به این منظور از لوله‌های دایره‌ای پیچیده شده به دور مخازن استفاده می‌شود. اگر یک مخزن آتش بگیرد، سیستم خنک‌کننده آبی از گرم شدن بیش از حد محتویات مخزن جلوگیری می‌کند و به این شکل از گسترش آتش به مخازن دیگر جلوگیری می‌شود.

 

 

راهکار ها