پروژه ها

ژانویه 10, 2018

مجتمع تجارت فلزات

کارفرما : مرکز تجارت فلزات ایران مساحت کل : 22000 متر مربع زمینه فعالیت : مشاوره – تامین تجهیزات – نصب و راه اندازی
ژانویه 10, 2018

کاخ نیاوران

ژانویه 10, 2018

ارغوان

ژانویه 10, 2018

پروژه آب نیرو